Construim Catedrala!


Apel pentru 1%

Pagina de Start Anunțuri
3
2
1
Anunţuri
Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, către pelerinii veniţi la hramul Catedralei Patriarhale, sărăbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie 2017)

 

Comunicat de presă

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, către pelerinii veniţi la hramul Catedralei Patriarhale, sărăbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie 2017):

Pelerinajul – prilej de rugăciune și comemorare a apărătorilor și mărturisitorilor credinței ortodoxe în timpul comunismului

Iubiți pelerini,

De fiecare dată când plecăm într-un pelerinaj pentru a ne închina în catedrale, mănăstiri sau biserici care adăpostesc adeseori sfinte moaște, ne rugăm stăruitor sfinților pentru a ne călăuzi drumul și încercăm să ne asemănăm cât mai mult acestora prin gândurile și faptele noastre bune.

Sfinții Bisericii au trăit cu multă răbdare suferințele vieții, dar și biruința asupra acestora prin chemarea în ajutor a iubirii milostive a Preasfintei Treimi.

Orice pelerinaj ne amintește că viața este un drum al crucii pentru fiecare dintre noi, deoarece fiecare creștin știe că trebuie să împlinească în viața sa faptele credinței, dar și să rabde cu speranță necazurile, ispitele și greutățile vieții sale. 

Viața duhovnicească a creștinilor este susținută în mod direct de iubirea milostivă pe care Dumnezeu o arată omului. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan mărturisește în acest sens: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3, 16).

Iubiţi credincioși,

Alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, aflate în Catedrala Patriarhală, ne bucurăm, anul acesta, și de prezența unui fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, pe care Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii îl aduce în București cu prilejul participării la celebrarea Sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Născut în anul 1759 la Kursk, Sfântul Serafim de Sarov a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sarov la vârsta de doar 19 ani. După o viață bineplăcută lui Dumnezeu în care a vindecat și a povățuit nenumărați pelerini veniți să-l vadă, Sfântul Serafim de Sarov a trecut la cele veșnice în data de 2 ianuarie 1833. El învață că rostul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, ca arvună a bucuriei și păcii din Împărăția lui Dumnezeu (cf. Romani 14, 17). 

Rugăciunea, postul, privegherile, pelerinajele sunt mijloace prin care creștinul înaintează în cunoașterea și simțirea harului Duhului Sfânt, însă nu constituie un scop în sine. Ne rugăm pentru a primi în suflet iubirea față de Dumnezeu și de aproapele, postim pentru a ne curăți sufletește și trupește de toate faptele rele, priveghem pentru a respinge din mintea și inima noastră orice gând necurat; mergem spre a ne închina sfintelor moaște cu nădejdea că vom păși și noi pe calea sfinților din Împărăția cerurilor care se roagă pentru sănătatea și mântuirea oamenilor.

Dreptmăritori creștini,

Ne închinăm anul acesta și unui fragment din Lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adus de la biserica Sfântul Vasile – Victoria din București. Ne închinăm cu evlavie Crucii Domnului Hristos, zicând: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă Învierea o lăudăm și o slăvim”. 

Sfânta Cruce nu este doar o podoabă în Biserică, ci este semnul iubirii lui Hristos față de noi, oamenii, care ne ajută să purtăm crucea vieții noastre, crucea încercărilor, crucea ostenelilor, crucea dăruirii de sine pentru a-i ajuta pe semenii noștri, crucea părinților care își cresc copiii și îi educă în credință, crucea soțului și a soției care se ajută unul pe altul și împreună lucrează faptele credinței, crucea monahilor care se nevoiesc în post și rugăciune, în pocăință, în dorința de a-și sfinți viața, crucea celor care sunt bolnavi în spital sau acasă, crucea celor care sunt singuri, crucea celor care sunt orfani, crucea celor săraci și fără de adăpost și crucea celor neajutorați care primesc mângâiere doar de la Dumnezeu și de la sfinții Lui.

Prezența unui fragment al lemnului Sfintei Cruci în aceste zile, pe Colina Bucuriei, ne invită să reflectăm și asupra suferințelor creștinilor care, de-a lungul secolelor, au mărturisit în viața lor credința în Hristos ca temei al spiritualității românești, adeseori cu prețul jertfirii propriei vieți. 

Iubiți pelerini,

În acest an, în care îl comemorăm pe vrednicul de pomenire Justinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe apărătorii și mărturisitorii Ortodoxiei în timpul regimului comunist, avem bucuria de a primi și vizitele frățești ale Întâistătătorilor și Ierarhilor delegați ai Bisericilor Ortodoxe surori, care s-au aflat în secolul al XX-lea sub dictatura comunistă: Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii, Patriarhia Bulgariei, Patriarhia Georgiei, Biserica Ortodoxă a Poloniei, Biserica Ortodoxă a Albaniei, Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehe și din Slovacia. Aceste Biserici au trecut prin aceleași încercări dramatice în perioada comunistă ca și Biserica Ortodoxă Română.

Cunoscând tragedia altor Biserici Ortodoxe care s-au opus comunismului, Patriarhul Justinian a depus mari eforturi pentru a asigura existența instituției și lucrării Bisericii, pentru ca aceasta să slujească în continuare un popor creștin, dar oprimat de un regim ateu. Alături de patriarhul Justinian, la loc de cinste, se numără mulți ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștini, dar, mai ales, cei peste 2.000 de preoți ortodocși care au fost arestați și anchetați, aruncați în închisori, trimiși să lucreze la canalul Dunăre – Marea Neagră, câțiva chiar deportați în Siberia, de cele mai multe ori pentru învinuiri total nefondate, dar considerați ca fiind periculoși pentru noul regim politic. Credința lor puternică și curajul de a-L mărturisi pe Hristos au făcut din Biserica Ortodoxă Română una dintre instituțiile majore ale rezistenței poporului român împotriva ateismului comunist.

Suferințele mărturisitorilor din temnițele comuniste – ierarhi, clerici și buni credincioși –, dăruirea de sine a vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina și a clerului curajos constituie dovezi ale credinței și jertfelniciei poporului român, pe care trebuie să le prețuim și să le păstrăm permanent în mintea și inima noastră, spre a sluji lui Dumnezeu cu bucurie și smerenie în toate zilele vieții noastre, dar și pentru a transmite credința ortodoxă și valorile sfinte ale spiritualității românești generației prezente și viitoare.

Suferințele Bisericilor Ortodoxe surori în timpul comunismului au fost, de asemenea, foarte grele, adeseori inimaginabile, regimurile comuniste urmărind desființarea omului religios din statele Europei centrale și de est pe care le-au condus.

Participarea, în acest an, și a unor ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe surori care au suferit în timpul comunismului are o valoare de simbol – aceea de a comemora în stare de comuniune eclesială pe ierarhii, clericii și creștinii ortodocși din diferitele Biserici Ortodoxe Autocefale din Europa Răsăriteană, care în timpul regimului comunist au mărturisit, adeseori cu prețul vieții, credința lor statornică în iubirea Preasfintei Treimi.

Ne rugăm Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și Sfântului Cuvios Serafim de Sarov să înalțe către Dumnezeu rugăciunile lor pentru sănătatea și ajutorarea pelerinilor, a fraților noștri aflați în suferință sau nevoi și pentru pacea credincioșilor creștini ai Bisericilor Ortodoxe de pretutindeni. 

În încheiere, vă mulțumim, iubiți pelerini, pentru participarea dumneavoastră la acest hram, pentru credința vie, răbdarea multă și bucuria sfântă pe care le arătați aici în aceste zile.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți!

Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

 

Mărturisirea credinței ortodoxe în timp de prigoană a Bisericii

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Congresul Internaţional de Teologie Viaţa Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuţie, rezistenţă şi mărturisire, 23-29 octombrie 2017, Palatul Patriarhiei din București:

Congresul Internaţional de Teologie Viaţa Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuţie, rezistenţă şi mărturisire, organizat de Patriarhia Română, prin Sectorul Teologic-Educațional, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, reprezintă un eveniment semnificativ în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Congresul se desfășoară în perioada 23-29 octombrie 2017, la Palatul Patriarhiei din București și reunește reprezentanți ai instituțiilor de stat, ierarhi, preoți, profesori și specialiști din țară și din străinătate.

Lucrările congresului sunt structurate în următoarele patru secțiuni:

1.       Ostilitatea comunismului ateu față de religie: forme de manifestare;

2.       Viața parohiilor, mănăstirilor și a școlilor de teologie în timpul comunismului;

3.       Personalitatea, curajul și înțelepciunea Patriarhului Justinian în timpul comunismului;

4.       Cinstirea memoriei mărturisitorilor și apărătorilor Ortodoxiei, ca semn de recunoștință și sursă de înnoire spirituală și pastorală azi.

Prin organizarea acestui congres ne propunem să-i omagiem şi să-i comemorăm după cuviinţă pe toţi cei care au fost persecutaţi pentru mărturisirea credinţei ortodoxe, în perioada regimului totalitar comunist.

Inițiativa privind proclamarea în Patriarhia Română a acestui an ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului are drept scop cinstirea împlinirii a 40 de ani de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Justinian, precum și a tuturor acelora (ierarhi, preoți și mireni) care au mărturisit și apărat credința ortodoxă în Hristos, în timpul regimului comunist.

Patriarhul Justinian Marina a fost întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române timp de aproape trei decenii (24 mai 1948 - †26 martie 1977) în perioada celei mai aprige prigoniri a Bisericii de către regimul comunist ateu, instalat la putere în România după luna martie 1945. Cu mult curaj și echilibru, diplomație și tenacitate, el a încercat să apere Biserica de loviturile sistematice ale puterii politice, alegând calea unei dârze rezistențe camuflate uneori sub un discurs favorabil pentru liderii comuniști. S-a opus din răsputeri abuzurilor și ingerințelor partidului comunist în viața Bisericii și încercării acestuia de a transforma Biserica într-o instituție neputincioasă, în același timp tolerată și discreditată, cu un rol nesemnificativ în societate.

Cunoscând tragedia altor Biserici Ortodoxe care s-au opus fățiș comunismului, Patriarhul Justinian a depus mari eforturi pentru a asigura continuitatea vieţii liturgice şi a Bisericii ca instituţie, pentru ca aceasta din urmă să slujească şi să lumineze în continuare un popor creştin, dar oprimat de un regim politic ateu.

Patriarhul Justinian a fost un promotor al dialogului panortodox și inter-creștin. Paralel cu bogata sa activitate administrativă, edilitară şi cultural-misionară, într-o vreme de dictatură comunistă plină de restricții şi presiuni asupra vieții Bisericii, Patriarhul Justinian a reuşit, cu răbdare constantă şi înțelepciune practică, să dezvolte legături apropiate cu Bisericile Ortodoxe surori şi cu alte comunități creştine. A reprezentat, cu demnitate şi înţelepciune, Biserica Ortodoxă Română pe plan internațional, la întruniri interortodoxe sau la întruniri intercreştine.

Foarte semnificativă a fost vizita reprezentanţilor majorităţii ţărilor ortodoxe la Bucureşti, în 28 februarie 1955, la festivitatea solemnă de proclamare a canonizării unor sfinţi români, programată de Patriarhul Justinian odată cu aniversarea a 70 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei Bisericii noastre (1885) și a 30 de ani de la ridicarea ei la rang de Patriarhie (1925). Un motiv în plus de a arăta regimului comunist că Patriarhul are relații de cooperare externă, fapt concretizat prin participarea reprezentanților Bisericilor Ortodoxe surori la evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Lucrarea sa pastorală, misionară, edilitară, culturală şi socială pentru binele Bisericii Ortodoxe Române, reprezintă pentru noi, cei de astăzi, ierarhi, cler şi credincioși, un model luminos de credinţă vie şi de slujire sinceră a Mântuitorului Iisus Hristos şi a Bisericii Sale.

Fermitatea și demnitatea mărturisitorilor creștini care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos și în închisorile comuniste, prin împlinirea poruncii Sale de a-i ierta pe prigonitori, ne îndeamnă să mărturisim și să apărăm credința noastră ortodoxă în orice timp și situație.

Participarea la acest congres a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe care au suferit în timpul comunismului este o mărturie comună a cinstirii memoriei celor care au mărturisit şi apărat credinţa ortodoxă, chiar cu preţul vieţii lor în vreme de persecuţie.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, să odihnească împreună cu drepţii şi cu mucenicii sufletele tuturor celor care au mărturisit dreapta credință în Dumnezeu şi nu au abandonat Biserica Ortodoxă în vremuri dificile.

Felicităm pe organizatorii acestui congres şi binecuvântăm pe toți participanții, cu speranţa că acest eveniment academic va contribui la intensificarea legăturilor spirituale dintre Bisericile și popoarele noastre ortodoxe, pentru a mărturisi şi promova credinţa creştină ortodoxă într-o societate pluralistă care se confruntă cu multiple crize: morală, socială şi economică, dar şi cu fenomenul secularizării şi al imigraţiei.

În timpul comunismului ateu, întrebarea majoră pentru un creştin era: cum dobândim libertatea de gândire şi acţiune? Astăzi, întrebarea majoră este: ce facem cu libertatea noastră, cum o folosim? Cum comunicăm şi cum cooperăm unii cu alţii pentru a promova misiunea Bisericii în lumea de azi?

 


DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Sfântul Sinod a ales noul Episcop al Hușilor

În ziua de 5 octombrie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea noului Episcop al Hușilor.

Candidații propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au fost Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nichifor Horia, Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi din Iași.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, ca Episcop al Hușilor, cu un număr de 39 din 48 de voturi valid exprimate.

 

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

 

Cardinalul Leonardo Sandri în vizită la Patriarhia Română

În ziua de 29 septembrie 2017, la Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit pe Eminența Sa Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, aflat într-o vizită oficială în țara noastră. La întrevedere a mai participat și Excelența Sa Monseniorul Miguel Maury Buendía, Nunțiul Apostolic în România.

Eminenţa Sa Cardinalul Leonardo Sandri și-a exprimat bucuria de a-l revedea pe Preafericitul Părinte Patriarh și a transmis salutările din partea Papei Francisc și a cardinalilor adresate Preafericirii Sale.

Cardinalul Sandri a apreciat lucrarea importantă pastorală și misionară desfășurată în Italia de către Patriarhia Română prin Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

De asemenea, Eminența Sa a adresat aprecierile sale cu privire la proiectul și construcția Catedralei Naționale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Eminenței Sale Cardinalul Leonardo Sandri pentru bunele relații dintre cele două Biserici materializate prin găzduirea unor comunități ortodoxe românești și acordarea unor burse de studiu pentru tinerii teologi ortodocși.

Patriarhul României a apreciat buna colaborare dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti și Institutul Pontifical Oriental, privind folosirea bibliotecii acestui institut de către studenţii ortodocşi români care urmează cursuri de teologie ortodoxă la Roma.

În cadrul întâlnirii au mai fost luate în discuție provocările sociale și pastorale ale fenomenului migrației, secularizarea accelerată și necesitatea reafirmării identității creștine europene.

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel aniversează 10 ani de patriarhat

în trei momente distincte

În data de 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Din motive organizatorice practice, acest eveniment va fi sărbătorit astfel:

Joi, 28 septembrie 2017, aniversarea va fi celebrată împreună cu toţi membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la Reşedinţa Patriarhală şi apoi la Centrul cultural-misionar „Familia” din oraşul Pantelimon.

Sâmbătă, 30 septembrie 2017, ora 830, în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, Preafericirea Sa va săvârşi Sfânta Liturghie, iar la ora 1200, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, va fi săvârşită o slujbă de Te Deum, urmată de o recepție în Salonul Sfinţilor Români la care vor participa ostenitorii de la Reşedinţa Patriarhală şi oficialitățile care doresc să prezinte mesaje de felicitare. De  asemenea, mesaje de felicitare cu ocazia aniversării a 10 ani de Patriarhat pot fi depuse la Secretariatul Reşedinţei Patriarhale sau transmise la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Sâmbătă, 28 octombrie 2017, ora 930, la Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a unor ierarhi ortodocşi din străinătate, a clericilor şi a credincioșilor mireni doritori să participe, se va săvârşi o slujbă de Te Deum, iar apoi va avea loc Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod, în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

 

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

 
Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă

 

Lumina educaţiei – speranţă pentru viaţă*[1]

Cu bucurie duhovnicească binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la începutul anului şcolar 2017-2018.

Aflaţi la vârsta căutării şi a marilor idealuri, copiii şi tinerii sunt binecuvântați de Domnul nostru Iisus Hristos ca fiind modele de inocenţă şi sinceritate, zicând: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea (Marcu 10, 15).

În societatea secularizată de astăzi, idealurile mari de viaţă sunt adesea reduse la dorinţe mărunte, de împlinire imediată şi prin orice mijloace a unor obiective materiale. De aceea, Familia, Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere copiilor şi tinerilor, pe lângă cunoștințe intelectuale, şi o formare spirituală  pentru a trăi viaţa în comuniune de iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni. În acest sens, trebuie intensificată cooperarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală, pentru a apăra inocenţa, sinceritatea şi nevoia de creştere spirituală a copiilor şi a tinerilor în comuniune şi într-o comunitate care cultivă valori permanente, ca: recunoştinţa faţă de părinţi, profesori şi binefăcători, prietenia, dărnicia şi întrajutorarea.

Familia reprezintă lăcaşul intim cel mai de preţ pentru cultivarea iubirii părintești, filiale şi fraterne ca lumină a educaţiei care leagă între ele generațiile trecute, prezente şi viitoare.

Biserica, astăzi, prin Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi Proiectul „Alege Şcoala!”, prin tabere educaționale, activităţi artistice şi sportive, se străduiește să inspire copiilor şi tinerilor cultura prieteniei şi a iubirii darnice sau generoase, să prevină abandonul şcolar, să suplinească lipsa de afecţiune din familiile cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, să încurajeze copiii şi tinerii talentaţi să-şi cultive talantul, adică darurile native.

Şcoala, prin ora de Religie şi prin celelalte discipline care cultivă valorile educaţionale permanente, doreşte să ofere copiilor şi tinerilor lumini pentru viaţă, spre a putea discerne mai uşor între provocări efemere şi perspective durabile în viaţă.

Cu prilejul începutului anului școlar 2017-2018, ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să ocrotească pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi să le dăruiască tuturor multă sănătate şi ajutor, pace şi bucurie în viaţă!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 *[1]Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la începutul anului şcolar 2017-2018.

 
Recunoştinţă pentru împliniri, speranţă pentru viitor

 

 

Comunicat de presă

            Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanţilor la Congresul Naţional Hristos împărtăşit copiilor, ediţia a X-a, Centrul social-pastoral Sfânta Cruce – Caraiman, 18-20 septembrie 2017:

Recunoştinţă pentru împliniri, speranţă pentru viitor

Ediţia a X-a (aniversară) a Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor ne cheamă să mulţumim lui Dumnezeu pentru lucrarea educaţională şi misionară desfăşurată timp de un deceniu, dar şi să felicităm pe toţi cei care au contribuit la această lucrare cu multă dăruire de sine, bucurie şi eficienţă.

Congresul este organizat de Patriarhia Română, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Fundaţia World Vision România. Ne aflăm la un moment de bilanţ, în care evaluăm rezultatele obţinute până în prezent şi, totodată, privim cu responsabilitate şi speranţă la perspectivele care se conturează pentru următorul deceniu.

Copiii şi tinerii Bisericii noastre au dovedit receptivitate faţă de educaţia religioasă, realizată în familie, aprofundată la ora de Religie şi amplificată în cadrul activităţilor catehetice. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română derulează o serie de proiecte de formare adresate copiilor și tinerilor, cu scopul intensificării activităţii catehetice, prin dezvoltarea unui curriculum biblic pentru toți copiii din România şi din diaspora română, precum şi prin implementarea unui program structurat pentru formarea cateheților la nivelul întregii țări. Rezultatele obținute confirmă importanța educației religioase şi morale, exprimată prin pregătirea tinerilor pentru viaţă.

Scopul activităţii catehetice trebuie să fie dezvoltarea aptitudinilor personale şi creşterea duhovnicească a copiilor, apropierea lor de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Biserică, prin modelarea sufletelor, în lumina Evangheliei iubirii lui Hristos. Această activitate formativă poate fi comparată, după cum afirma Sfântul Chiril al Ierusalimului, în secolul al IV-lea, cu zidirea unei case: dacă aceasta se realizează după un plan bine întocmit, respectându-se normele de bază ale construirii, va rezulta o clădire trainică şi frumoasă; dacă însă se construieşte la întâmplare, fără a se respecta normele tehnice, va rezulta o clădire lipsită de trăinicie şi frumuseţe.

În contextul crizei actuale de ideal și de orientare spirituală a tinerilor din societatea secularizată, Biserica, alături de Familie și Școală, este chemată să-și intensifice lucrarea de formare duhovnicească a tinerilor, pentru ca aceştia să cultive iubirea faţă de Dumnezeu prin rugăciune şi iubirea faţă de semeni prin fapte bune. Pentru împlinirea acestui ţel, trebuie intensificată cooperarea dintre cateheţi, preoţi, profesori de Religie şi părinţi, factori determinanţi în creșterea şi educarea copiilor şi tinerilor.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să binecuvânteze pe toţi cei ce sprijină sau împlinesc nobila lucrare de catehizare şi de formare duhovnicească, astfel încât copiii şi tinerii Bisericii noastre să ajungă la bucuria exprimată de psalmist prin îndemnul: „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul!” (Psalmul 33, 8).

† DANIEL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 
Mesaj de condoleanţe pentru Mircea Ionescu Quintus

 

 

15 septembrie 2017

Familiei Domnului MIRCEA IONESCU-QUINTUS,

Preşedinte de onoare al

Partidului Naţional Liberal

Îndurerată familie,

Am primit cu tristeţe vestea trecerii din această viaţă a distinsului om de stat Mircea Ionescu-Quintus, personalitate marcantă a vieţii politice româneşti şi unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai Partidului Naţional Liberal. 

Om credincios şi român patriot, domnul Mircea Ionescu-Quintus va rămâne în memoria românilor pentru eforturile depuse de-a lungul vieţii în  lucrarea de promovare a demnităţii poporului român și de consolidare a democrației în societatea românească.

În aceste momente triste pentru familie şi pentru toţi cei ce l-au cunoscut şi preţuit, adresăm tuturor un cuvânt părintesc de mângâiere sufletească şi îi încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul credinciosului  Său Mircea Ionescu-Quintus în Împărăţia Sa împreună cu drepţii, întru nădejdea Învierii de obşte! 

Cu părinteşti binecuvântări şi sincere condoleanţe pentru familia îndoliată, 

DANIEL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la trecerea la cele veșnice a scriitorului și academicianului Augustin Buzura:

Familiei scriitorului Augustin Buzura

Îndurerată familie,

            În urma trecerii la cele veșnice a scriitorului și academicianului Augustin Buzura, vă transmitem mesajul nostru de compasiune, adresat totodată lumii literare și culturale românești.

            Scriitor de prim rang, cu o operă impresionantă și inconfundabilă, membru titular  al Academiei Române, scenarist, fondator al Fundației Culturale Române, în același timp un om credincios și discret, regretatul Augustin Buzura lasă în urma sa o prețioasă moștenire literară și culturală.

În aceste momente de adâncă întristare pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat, vă adresăm sincere condoleanţe și exprimăm prețuirea noastră pentru memoria sa.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe,

† DANIEL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Rugăciune și compasiune pentru militarii români

victime ale unui accident

Am aflat cu durere de moartea tragică, într-un accident rutier, a trei militari români, plutonierul-major Mihai Ionuț Toma, caporalul clasa a III-a George-Emilian Catană și caporalul clasa a III-a Petre Cristian Toader, precum și de rănirea a nouă colegi ai acestora, la întoarcerea dintr-o misiune.

În aceste momente grele, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trei tineri ostași și pentru însănătoșirea grabnică a celor răniţi, dintre care câţiva se află în stare gravă.

Adresăm un mesaj de condoleanţe şi consolare familiilor celor trei militari români decedați, colegilor, rudelor, prietenilor și tuturor celor care i-au cunoscut şi preţuit.

Veşnica lor pomenire din neam în neam!


 DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

Mesaj de compasiune şi solidaritate

 cu victimele atentatului din Manchester

 

Patriarhia Română a aflat cu multă întristare despre atentatul terorist din Manchester din seara zilei de 22 mai 2017, în urma căruia şi-au pierdut viaţa 22 de oameni şi alţi 59 au fost răniţi, printre victime aflându-se din nefericire şi copii.

Deplângem continuarea valului de violenţe provocat de terorismul care asaltează Europa şi ne exprimăm speranţa că autorităţile statale şi organismele internaţionale vor găsi soluţiile cele mai adecvate pentru a opri acest cumplit flagel.

Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească în pacea şi iubirea Sa sufletele celor decedați, să consoleze familiile îndoliate şi să dăruiască sănătate celor răniţi.

Totodată, în numele Patriarhiei Române, ne exprimăm compasiunea şi solidaritatea cu poporul britanic, din nou greu încercat.

Biroul de presă al Patriarhiei Romane

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 13

Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul dintre urmatoarele browsere: Firefox 10 | Chrome 17 | IE 9 | Safari 5. (Concept grafic: Arhid. Claudiu Ştefan Condurache)