Construim Catedrala!


Apel pentru 1%

Pagina de Start Organizare Parohii Parohia Otlaca Pustă
3
2
1
Parohia Otlaca Pustă PDF Imprimare Email

 

Resfintirea bisericii din Otlaca Pusta 19 iunie 2011 - 1.JPG

 

Este situată în judeţul Bichiş, în apropierea localităţilor Medgyesegyháza şi Medgyesbodzás, la 15 km de frontiera între România şi Ungaria şi face parte din proto­popiatul Giula-Budapesta.

Înfiinţarea localităţii are loc în ultimul dece­niu al secolului al XIX-lea. Din punct de vedere bisericesc, înainte de constituirea localităţii, cătunele aflate în acest loc aparţineau de comuna Otlaca (Grănice­ri) din România. După formarea comunei, găsindu-se în vecinătatea paro­hiei Chitighaz, ea a fost ataşată la această parohie, cu statut de filie. Din 1898 slujbele pentru credincioşii otlăcani au început să fie săvârşite în edificiul şcolii confesionale din sat, deschisă prin contribuţia lui Ştefan Rusu. În 1907 s-a amenajat o capelă care a funcţionat până în anul 1912, când numărul credincioşilor a ajuns la 108 familii, cu 474 de suflete. Ca urmare a acestei creşteri, credincioşii din Puszta-Meggyes, adică Pustă Megheş (denumirea veche a localităţii Otlaca Pustă) au hotărât schimbarea filiei în parohie. Pentru aceasta, ctitorii Ştefan Rusu cu soţia sa Zenovia Drăganu au construit în Otlaca Pustă o biserică frumoasă şi o casă parohială corespunzătoare şi au dăruit parohiei pământ arabil.

La data de 14/27 decembrie 1912 s-a întrunit Consiliul filiei Otlaca Pustă, care a hotărât schimbarea filiei în parohie. Această hotărâre a fost trimisă Consiliului parohial din Chitighaz, solicitându-se aprobarea celor hotărâte, lucru care s-a întâmplat în şedinţa de lucru a acestui consiliu din data de 16/29 decembrie 1912. Parohia din Chitighaz a înaintat cererea la Protopopiatul din Chişineu, care, în şedin­ţa sa din 12/25 februarie 1913 a luat act de dorinţa de schimbare a filiei în parohie şi a înaintat această cerere spre aprobare definitivă Centrului Eparhial din Arad, care a decis în 7/20 martie 1913 transformarea filiei Otlaca Pustă în parohie.

Devenită parohie independentă şi fiind asigurate – din jert­felnicia ctitorului Ştefan Rusu – cele necesare pentru existenţa unui preot, comitetul parohial a publicat în luna iunie 1913 un concurs pentru ocuparea postului de preot paroh al nou-înfiinţatei comunităţi bisericeşti. Astfel, în anul 1913, a fost ales primul preot al parohiei în persoana lui Teodor Draia, care a slujit până în anul 1920. După plecarea lui a urmat o vacanţă până în 1931, când a fost ales preotul Florian Duma, care a păstorit aici până la moartea sa din anul 1947. A urmat o nouă vacanţă de 11 ani. În acest timp, slujbele au fost săvârşite de către preoţii din Giula, Chitighaz şi Bătania. În anul 1958 a fost ales, ca paroh, preotul Teodor Rocsin, care a slujit la această parohie până în anul 2002, când a trecut la cele veşnice. Din 2002 până în 2006 preotul parohiei a fost Protosinghelul Paisie Ion (care în 2006 a fost ales şi hirotonit ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei), iar din anul 2006 paroh este Arhimandritul Calinic Covaci.

Biserica ortodoxă română din Otlaca-Pustă are hramul Înălţarea Domnului şi se găseşte pe strada Kossuth nr. 15-17.

Biserica este construită în stilul bisericilor din Banat şi deserveşte nevoile spirituale ale credincioşilor români din această localitate.

În altar, deasupra uşii laterale, dinspre sud, este aşezată o tablă comemorativă din lemn, cu următorul text: “S'a zidit această biserică pe spesele bunului creştin ŞTEFAN RUSU şi SOŢIA născ. ZENOBIA DRĂGANU, locuitori în Ot­laca în anul Domnului 1913 (s.n.) cînd era domnitor Maiestatea Sa Împărat şi Rege Francisc Iosif I. În dieceză episcop: Ioan I. Papp. Protopop Dr. Dimitrie Barborde Ileni, preot în Otlaca: Gheorghe Turicu, Iustin Iancu, Romul Mladin, prin zidarul: Anton Kukla şi Stifler Macxim măsor, ambii de den. Aletea”. La intrarea în biserică se mai află o placă comemorativă dedicată preotului Teodor Rocsin.

Parohia are şi un cimitir propriu, situat în apropierea bisericii, pe tere­nul dăruit tot de către Ştefan Rusu.

În anul 2011 au fost executate lucrări de renovare completă a bisericii (tencuire interior-exterior, schimbarea acoperişului, vopsirea turnului, realizarea unui sistem de încălzire a bisericii şi înlocuirea pardoselii, vopsirea scaunelor, amenajarea parcului din jurul bisericii), din fonduri europene, obţinute prin sprijinul Domnului Gheorghe Şimonca, Primarul localităţii şi Deputat în Parlamentul Ungariei şi al Asociaţiei Culturale Române „Mihai Purdi”, respectiv al Doamnei Eva Bocsor Karancsi, Preşedintele Asociaţiei. Tot cu această ocazie a fost aşezată în interior şi pisania bisericii.

 

Preot paroh: Arhim. Calinic Covaci

Adresa: 5665 - Pusztaottlaka, Felszabadulas u. 12

PISANIE

 

 

 

CU VREREA TATĂLUI, CU BINECUVÂNTAREA FIULUI ŞI PRIN LUCRAREA SFÂNTULUI DUH, S-A AŞEZAT PISANIA ACEASTA ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ DIN OTLACA PUSTĂ, CU OCAZIA RESTAURĂRII EI DIN ANUL 2011, ÎN AL PATRULEA AN DE PATRIARHAT AL PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ŞI ÎN TIMPUL ARHIPĂSTORIRII PREASFINŢITULUI PĂRINTE SILUAN MĂNUILĂ, EPISCOPUL EPARHIEI ORTODOXE ROMÂNE DIN UNGARIA. PAROHIA DIN OTLACA PUSTĂ S-A FORMAT ÎN LOCUL FILIEI APARŢINĂTOARE PAROHIEI CHITIGHAZ, DIN CARE S-A DESPRINS ÎN 27 DECEMBRIE 1912, PRIN HOTĂRÂREA SINODULUI FILIEI, APROBATĂ DEFINITIV DE CONSISTORIUL EPARHIAL DIN ARAD, ÎN ŞEDINŢA SA DIN 20 MARTIE 1913. ÎNTEMEIEREA ACESTEI PAROHII ŞI RIDICAREA BISERICII CU HRAMUL „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, ÎNTRE ANII 1912-1913, S-AU FĂCUT PRIN JERTFA CTITORULUI ŞTEFAN RUSU ŞI A SOŢIEI SALE ZENOVIA, NĂSCUTĂ DRĂGAN. PREOŢII CARE AU SLUJIT LA ACEASTĂ PAROHIE AU FOST TEODOR DRAIA, FLORIAN DUMA, TEODOR ROCSIN, PREASFINŢITUL PĂRINTE EPISCOP-VICAR PAISIE LUGOJANUL (PREOT SLUJITOR LA OTLACA PUSTĂ ÎNTRE 2003-2006), ÎN PREZENT PAROH FIIND ARHIMANDRITUL CALINIC COVACI. LUCRĂRILE DE RESTAURARE A BISERICII DIN 2011 S-AU FĂCUT PRINTR-UN PROIECT EUROPEAN, OBŢINUT CU SPRIJINUL DOMNULUI GHEORGHE ŞIMONCA, DEPUTAT ROMÂN ÎN PARLAMENTUL UNGARIEI ŞI PRIMARUL COMUNEI OTLACA PUSTĂ ŞI AL ASOCIAŢIEI CULTURALE ROMÂNE „MIHAI PURDI”. DUMNEZEU SĂ BINECUVINTEZE ŞI SĂ OCROTEASCĂ PE SLUJITORII ŞI CREDINCIOŞII ACESTEI PAROHII, DĂRUIND TUTUROR CTITORILOR, MILUITORILOR ŞI BINEFĂCĂTORILOR SFINTEI BISERICII ACESTEIA MÂNTUIRE ŞI VEŞNICĂ POMENIRE. AMIN.

 

 

Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul dintre urmatoarele browsere: Firefox 10 | Chrome 17 | IE 9 | Safari 5. (Concept grafic: Arhid. Claudiu Ştefan Condurache)