Construim Catedrala!


Apel pentru 1%

Pagina de Start Organizare Parohii Parohia Chitighaz
3
2
1
Parohia Citighaz PDF Imprimare Email

biserica chitighaz.jpg

Comunitatea Ortodoxă Română din Chitighaz este una din cele mai numeroase din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Putem menţiona că este şi centru protopopesc.

Prima comunitate bisericească ortodoxă română din judeţul Bichiş, despre care ştim, este cea din oraşul Giula, înfiinţată imediat după plecarea turcilor din cetatea Giulei, în anul 1695. A doua este cea din comuna Chitighaz, afirmaţii găsite în cartea Părintelui Teodor Misarăş – “Din Istoria Comunităţilor Bisericeşti Ortodoxe Române din Ungaria”.

Parohia Chitighaz a luat fiinţă odată cu recolonizarea localităţii, iar data înfiinţării se poate fixa în primul deceniu al secolului al XVIII-lea, deoarece în anul 1716 comunitatea avea deja un preot cu numele Gheorghe, informaţie găsită în “Monografia Comunii Chitighaz” de Iosif-Ioan Ardelean.

Despre construirea primei biserici nu avem informaţii, pentru că în arhiva parohiei nu găsim nimic despre aceasta. Din tradiţie avem o mărturie indirectă care ne spune că prima biserică a fost făcută din lemn, imediat după stabilirea românilor aici.

O informaţie valoroasă despre biserică o avem de la o însemnare făcută pe matricola botezaţilor din anul 1779, unde se arată că exista deja “biserica cea nouă”, deci aceasta i-a premers bisericii vechi de lemn.

Din arhiva primăriei se poate afla că în anul 1748 la parohie slujeau patru preoţi, ceea ce arată înflorirea comunităţii.

Biserica care la 1779 exista deja, a fost acoperită cu şindrilă, iar în anul 1873 s-a schimbat cu tablă, atunci aşezându-se şi Sfânta Cruce pe turla bisericii. Edificiul a fost construit din cărămidă. Credincioşii au contribuit nu numai cu bani dar şi cu muncă.

În 1840 turla modestă a fost reconstruită în forma şi dimensiunile de astăzi. De atunci s-au mai executat lucrări de amploare ca de exemplu:

- în 1959 interiorul a fost zugrăvit în spaţiul dintre picturile existente atunci;

- în 1974 a fost renovat exteriorul locaşului de închinare;

- în anii 1997-1998 s-a efectuat o lucrare de amploare, renovându-se atât exteriorul, dar mai ales interiorul, realizându-se o pictură nouă în tehnica frescă, stilul fiind neo-bizantin. Lăcaşul de cult a fost sfinţit la data de 8 noiembrie 1998, ziua hramului, slujba de târnosire fiind pontificată de către Preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului.

Pentru a evita igrasia – localitatea se află pe un teren mlăştinos – de la început biserica a fost ridicată pe o movilă artificială, înaltă de aproximativ 5 metri. Pentru a se opri erodarea acestei ridicături artificiale a fost construit un gard din cărămidă, mai apoi îmbrăcat în piatră de codru.

Demn de menţionat este şi faptul că această comunitate a avut şi o şcoală confesională, care aşa cum menţionează Părintele Misarăş în lucrarea mai sus amintită, şi-ar fi deschis porţile pe la anul 1793 şi a continuat şi după primul război mondial, dar cu mari întreruperi.

În arhiva parohiei se găsesc şi o serie de cărţi vechi, adevărate capodopere ale culturii româneşti de pe aceste meleaguri, ele fiind foarte vechi autentifică şi prezenţa românilor ortodocşi aici. Dintre acestea putem aminti:

- o Evanghelie apărută la Bucureşti în anul 1723, supranumită Evanghelia Mitropolitului Daniil;

- Evanghelie apărută în 1742 (nu se cunoaşte locul apariţiei);

- două Evanghelii apărute la Sibiu în 1859;

- o Cazania – Sibiu 1855, aşa cum ne indică pagina de titlu, apărută sub mitropolitul Andrei baron de Şaguna.

De menţionat este faptul că marea majoritate a cărţilor vechi aflate în arhivă sunt scrise în limba română, dar cu caractere chirilice, aşa cum se folosea în acea perioadă în cultul ortodox.

Preotul Vasile Beleş ne lasă o consemnare din anul 1923, găsită în registrul de înscriere a înmormântărilor, prin care se arată că inventarul bisericii a fost completat cu trei clopote aduse de la Budapesta de la firma lui Ladislau Szlezak.

Această comunitate a cunoscut o înflorire continuă pentru că aici a vieţuit întotdeauna o însemnată parte a românilor din Ungaria. Biserica şi parohia au fost întreţinute permanent pe cheltuiala credincioşilor, care n-au precupeţit nici un efort atunci când era vorba de locaşul lor de închinare. Şi astăzi comunitatea se poate mândri cu una dintre cele mai frumoase biserici ortodoxe din Ungaria, dar mai ales cu prezenţa într-un număr frumos a creştinilor la sfintele slujbe, ceea ce arată că la Chitighaz creştinii îşi păstrează cu sfinţenie ceea ce au primit de la strămoşii lor.

Aşadar în aceste câteva cuvinte am încercat să redăm un scurt istoric despre Comunitatea Ortodoxă Română din Chitighaz şi despre lucrurile mai importante din viaţa acestei biserici. Din păcate informaţiile despre comunitate sunt prea puţine şi chiar din arhiva parohiei lipsesc multe acte, deoarece cel mai vechi act din arhivă (cu excepţia protocoalelor şi cărţilor de cult) datează din 1901.


Preot Paroh: Florin Olteanu pr. florin olteanu.jpg

Adresa: 5741 - Ketegyhaza, Szechenyi u. 27/D

CURRICULUM VITAE

Subsemnatul, pr. Olteanu Florin-Ilie, m-am născut, la 1 noiembrie 1968, în comuna Vladimirescu, judeţul Arad, din părinţii Ion şi Floarea.

Şcoala primară şi cea gimnazială le-am urmat în localitatea natală, iar clasele a IX-a şi a X-a la Liceul de Chimie Industrială tot din Vladimirescu. În anul 1988, în urma examenului de admitere susţinut la Seminarul Teologic din Caransebeş, am fost admis, frecventând cursurile acestuia până în anul 1993, când l-am absolvit. În acelaşi an m-am înscris la concursul de admitere al Facultăţii de Teologie din Arad, fiind declarat admis. Am absolvit cursurile Facultăţii de Teologie în anul 1997, obţinând licenţa acestei facultăţi. În perioada 2006-2008 am frecventat cursurile de master ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, absolvind în anul 2008.

M-am căsătorit cu Elena Lâmotă, în anul 1993, iar în anul următor am fost hirotonit pe seama Parohiei Ortodoxe Române din Chitighaz, din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. În anul 1998 s-a născut prima fetiţă, Maria, pentru ca în anul 2001 să se nască şi cea de-a doua fetiţă, Andreea. Activitatea misionară o desfăşor şi astăzi în parohia pe seama căruia am fost hirotonit.

Cu prilejul slujbei de târnosire a bisericii din Chitighaz am fost distins, de către Preasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu al Aradului cu rangul de sachelar, iar cu ocazia aniversării a 10 ani de la sfinţirea bisericii am primit distincţia de iconom stavrofor, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.


 

Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul dintre urmatoarele browsere: Firefox 10 | Chrome 17 | IE 9 | Safari 5. (Concept grafic: Arhid. Claudiu Ştefan Condurache)